Bilinç Terapi

BİLİNÇTERAPİ

BİLİNÇTERAPİ

Düşünce de hızlı ve kolayca değişebilenbir enerji biçimidir.Çünkü beynimizde bulunan milyarlarca sinir hücresinin herbiri yüksek enerjiler açığa çıkarmaktadır. Enerjiler, kendilerine benzernitelik taşıyan diğer enerjileri de çekmektedirler. Bu nedenle düşünce veduygular da benzer yapıdaki enerjileri kendilerine çekerler. Bir şey önce düşünceşeklinde , bir proje gibi zihnimizde programlanır.  Düşünceyi zihinde tutarak oluşan bu metafizik enerji, bu düşünce projesini , fizikievrende oluşturmaya çalışacaktır. Yani bu enerji kendimizle ilgili durumları vede etramızdaki olayları şekillendirmektedir. Sık sık ‘Aklıma gelen başımageldi.’ deriz . Yahut her an hasta olacağını düşünen bir kişi mutlaka sonundahasta olur, sürekli zengin olacağını düşünen bir kişi de bir süre sonragerçekten zengin olur.


Mevcut enerjimizi bazı özel teknikler kullanarak yapılan metafizik tedavilergün geçtikçe ilgi konusu haline gelmeye başlamıştır, reiki, bioenerji, kuantumdüşünce tekniği gibi. Biz de bu eğitim ve terapilerde  İNSANDAKİ MEVCUTENERJİYİ, sorunun merkezi olan  BİLİNCALTI ÜZERİNE YÖNLEDİREREK: sorunlarınÇÖZÜMLenebildiğini, Öfke, endişe ,üzüntü gibi DUYGUların  KONTROLÜ VEbütun bunlar için gerekli olan  ÖZEL TEKNİKLERİ  paylaşıyoruz.

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Kişisel Gelişimi, insanın Yaratantarafından verilmiş olan özündeki kaynaklarını kullanarak oluşturduğu gelişimive değişimi olarak açıklayabiliriz. Kişinin özündeki potansiyelini ortayaçıkartarak, yaşam standartlarını olumlu yönde değiştirmeyi, farkındalığıarttırıp, yeteneklerini keşfedip, iç ve dış huzurunu oluşturarak kendisiyle veçevresiyle iyi ilişkileri oluşturmayı hedefler.

Bireysel Gelişimde kullanılan ve en bilinen teknikleri; NLP, KuantumDüşünce Tekniği ve Hızlı Okuma Tekniği olarak gösterebiliriz. Ancak bunlarındışında Enerji Teknikleri olarak bilinen EFT, Reiki veya bilinçdışı telkinyöntemi olan Hipnoz da Kişisel Gelişim Teknikleri olarak uygulanmaktadır.Ayrıca Katatimi ve Transformal Nefes Teknikleri de Bİreysel Gelişimdekullanılmaktadır.

Bu alanlarda çalışan kişiler,Kişisel Gelişim Uzmanı, Kişisel Gelişim Terapisti, Sağlıklı Yaşam Koçu,Sağlıklı Yaşam Eğitmeni, Enerji Terapisti gibi çalışma konularına bağlı olarakdeğişik ünvanlar kullanmaktadırlar. Her ne kadar Felsefe, Psikoloji, TıpDoktorluğu gibi alanlar, Kişisel Gelişime paralel olarak algılansa da, bualanların hiçbiri metafizik bilgi ve bulgularla ilgilenmemektedirler (Bualanlar Ortadoks pozitivist düşünce merkezlidir). Dolayısıyla Kişisel Gelişimkonusunda akademik bir eğitim var olmadığından, bu ünvanlar da tartışmayaaçıktır.